Hanne Harlem har fått ny stillingstittel, men ikke ny jobb. Foto: Stortinget
Sivilombudsmannen endret torsdag navn til Sivilombudet da den nye sivilombudsloven trådte i kraft.
663Shares

Sivilombud Hanne Harlem har dermed fått ny tittel.

− Jeg er fornøyd med at vi har fått et kortere, enklere og kjønnsnøytralt navn. Mange har allerede begynt å bruke det nye navnet, så jeg tror at overgangen vil gå greit, sier hun.

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

− Sivilombudet har en viktig funksjon for innbyggerne. Alle som mener at de er utsatt for urett fra den offentlige forvaltningen, kan klage til Sivilombudet, sier Harlem.

Fakta

 • Ordningen med Sivilombud ble innført i 1962.
 • Sivilombudet undersøker klager fra borgere på den offentlige forvaltningen (administrasjon).
 • Sivilombudet har ansvar for å forebygge (hindre at noe skjer) tortur.

Når kan du klage til Sivilombudet?

 • Når forvaltningen har tatt et endelig standpunkt i saken din. Du må bruke retten til å klage i forvaltningen før du klager til Sivilombudet.
 • Du må klage innen ett år.

Hvem kan klage? 

 • Alle kan klage.
 • Du kan klage for andre også, men da må de legge ved fullmakt (et dokument som gir tillatelse til å handle i en annens sted).

Hva kan du klage på? 

 • Plan- og bygg
 • Trygd og pensjon
 • Helse og omsorgstjenester
 • Sosialhjelp og barnevern
 • Tilsettingssaker
 • Kommunikasjon
 • Skatter og avgifter
 • Utlendingssaker
 • Offentlighet og innsyn
 • Politi og påtale
 • Næring, landbruk og reindrift
 • Kriminalomsorg
 • I tillegg behandler ombudsmannen en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar

Hva kan du ikke klage på?

 • Konflikter mellom personer
 • Domstolenes avgjørelser
 • Saker som Stortinget har tatt standpunkt til
 • Avgjørelser truffet i statsråd

Hvordan klager du? 

Les mer infomasjon om sivilombudet på flere språk her; https://www.sivilombudet.no/