Hver uke oppdaterer FHI informasjon om hvilke land som er lilla. Familie og kjæreste i land utenfor EU/Schengen og Storbritannia kan bare komme hvis de bor i et lilla land.
Du må søke før de kan komme. De kan bare komme når FHI sier at landet er lilla.

Det opplyser regjeringen. Lilla land er fra 26. juli Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan.

Dette gjelder utlendinger som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

  • Ektefelle, samboere
  • Barn fra 0-18 år
  • Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  • Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
  • Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige (0-18 år) barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder, og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Før de kan komme må du søke. Det er UDI som behandler søknaden. Du må gi riktig informasjon i søknaden. Du kan bli straffet med bøter og fengsel hvis du gir feil informasjon.

Du søker i Altinn. Du kan søke med norsk fødselsnummer eller D-nummer. Du kan søke uten fødselsnummer eller D-nummer. Du lager en bruker i Altinn med e-postadressen din og lager et passord.

Du må vente på svar fra UDI før person(ene) kan komme. Du får beskjed med SMS. Sjekk om personen trenger visum til Norge. Personen(ene) må søke visum selv.

UDI sier at det kan ta 7 dager før du får svar.

Når person(ene) kommer til Norge, må de vise

  • Gyldig reisedokument
  • Dokumentasjon på at de bor i et lilla land
  • Si og vise fødselsdato og nummeret på reisedokumentet

UDI opplyser at søknaden kan bli avvist hvis du ikke gir alle opplysninger. Så svar på alle spørsmålene.

Du kan lese mer her: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/#link-23838