Mange idrettslag ønsker å dekke medlems- og treningsavgifter eller kjøpe utstyr nylig bosatte flyktninger for at de kan delta i idretten
Færre enn fryktet av dem som ble svært koronasyke, har problemer med oksygenopptak, ifølge norske forskere. Mange vil kunne tre seg opp igjen.
119Shares

Ifølge NRK har forskere og leger i ett år fulgt utviklingen til 156 norske personer som var innlagt på sykehus.

De har sett på utviklingen tre måneder etter utskriving fra sykehuset, og en tredel har fortsatt problemer med oksygenopptak.

– Med tanke på hvor syke de faktisk var da vi begynte studien, hadde vi trodd at enda flere hadde et lavt oksygenopptak, sier Ingunn Skjørten, spesialist i indremedisin og lungesykdommer ved LHL-sykehuset på Gardermoen.

Resultatene viser også at det for de fleste med lavt oksygenopptak, ikke er lungeskader som er problemet.

– Det var et annet overraskende funn. Når vi ser på dem som har lavt oksygenopptak, finner vi at den viktigste faktoren faktisk er dårlig kondisjon på grunn av inaktivitet, forteller Skjørten.

For disse betyr det at de vil kunne trene seg opp igjen.

Mildt sykdomsforløp

En annen studie fra FHI viser at også de som får korona, men ikke blir så syke at de må på sykehus, ikke får helseproblemer etterpå. Dette gjelder de fleste.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvor ofte norske pasienter med mildt covid-19 forløp går til lege etter positiv test. De fant en kortvarig økning i bruk av allmennlege, og ingen økning i bruk av spesialisthelsetjenesten. Men bruk av legetjenester varierer i aldersgruppene.

Forskerne bak studiene mener at dette kan si noe om den generelle alvorlighetsgraden og varigheten av plagene man kan oppleve etter å ha gjennomgått en mild covid-19 infeksjon.

– Dataene våre tilsier en økende men kortvarig belastning på primærhelsetjenesten hvis flere får mild covid-19 fremover, sier Katrine Damgaard Skyrud, også forsker ved Folkehelseinstituttet og forfatter av studiene.

– Funnene tilsier at de aller fleste ikke trenger å frykte senvirkninger dersom man får covid-19 og ikke blir innlagt på sykehus med sykdommen. Vi ble lettet da vi så disse tallene, fortsetter Skyrud.

Forskerne fant at den økte legebruken i stor grad skyldes plager fra luftveiene, og i noe mindre grad uspesifikke og generelle plager.

– For å oppsummere virker det som om plager utover to til tre måneder etter mildt sykdomsforløp med covid-19 er lite sannsynlig for de store lag av befolkningen, sier Skyrud.

ORDLISTE

trene av seg: bli frisk ved å trene

oksygenopptak: det å ta opp oksygen

indremedisin: læren om sykdom i de indre organene

funn: oppdagelse

dårlig kondisjon: man blir fort sliten av bevegelse/trening/sport

forløp: prosess, utvikling, gang

kortvarig: som varer kort, ikke lenge

tilsi: her; viser, tyder på