Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å gripe sjansen i sommer når de får tilbud om koronavaksine fra kommunen de bor i.
Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, sier at alle bør si ja til koronavaksinen.

Noen kommuner har de siste dagene hatt problemer med å få tak i nok folk til vaksinetime.

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å ta koronavaksinen.

–  Vår aller høyeste prioritet nå er å få vaksinert flest mulig med første dose. Vi er i et kappløp mellom vaksinering og utbredelsen av Delta-varianten, og må sørge for at så mange som mulig får beskyttelse så fort som mulig, sier Stoltenberg.

Kommuner som har for mange vaksiner, må si det til FHI.

– På denne måten kan FHI sikre at kommuner som trenger mer vaksiner får dem så fort som mulig, sier Camilla Stoltenberg.

Kommuner som har for mange doser bør tilby drop-in-timer til vaksinering til innbyggere i kommunen.

–  Flytting av vaksinedoser mellom kommuner er risikabelt, vi ønsker ikke at vaksiner skal gå tapt, og fraråder derfor at kommunene sender vaksiner seg imellom, sier Camilla Stoltenberg.

Har du spørsmål om korona? Du kan ringe 815 55 015 og snakke med personer som kan hjelpe deg. Du kan snakke norsk, engelsk, polsk, urdu, somali og arabisk.

Har du spørsmål om koronavaksine? Du kan se film om koronavaksinen på norsk, engelsk, polsk, arabisk og somali: https://vimeo.com/showcase/8567491

 

ORDLISTE

å få tak i: skaffe seg, få

oppfordre: be, oppmuntre, sterkt råde noen til å gjøre noe

aller høyeste prioritet: vurderes eller behandles som viktigere enn noe annet, det viktigste

kappløp: kjempe for å være først

utbredelse: det at noe spres, blir vanlig, blir kjent

sørge for: passe på, ta seg av

fraråde: advare mot