Kong Harald sa at lyset er sterkere enn mørket i talen.
Foto: Kongehuset
Kong Harald snakket om å hjelpe hverandre i talen. Han sa også at vi må lære av det som skjedde 22. juli.

I Oslo Spektrum var det 22. juli nasjonal minnemarkering. Det er ti år siden Norge opplevde terror i Oslo sentrum og på Utøya. 77 personer ble drept.

Først snakket statsminister Erna Solberg. Hun snakket om savnet etter de døde. Hun takket alle som var på jobb som lege og politi den dagen.

– I dag minnes vi de 77 som fortsatt skulle vært her. Som skulle gjort landet rikere. Lyst opp dagene. Vi takker de som var med å redde liv, både i Oslo og på Utøya, sa statsministeren.

Så talte Kong Harald. Han er lei seg fordi Norge ikke har gjort nok for å stoppe hat og rasisme.

– Det har gått ti år siden Norge ble mørklagt. Sjokk, sorg og sinne rammet oss alle. Sjokk over at dette kunne skje her hos oss. Sorg over drepte og ødelagte liv. Sinne overfor kreftene som stod bak.

Kong Harald snakket også om at Norge er et demokrati. Norge løser problemer med å snakke sammen. Han snakket om menneskerettigheter.

– Landet vårt er bygget på at alle mennesker er like mye verdt. Det er bygget på ytringsfrihet. Det er bygget på at vi tåler uenighet og søker oss frem til kompromisser. Fundamentet vårt ble ikke endret etter 22. juli 2011. Alt dette kjennetegner fremdeles vårt Norge i dag.

– Den dyrekjøpte lærdommen fra 22. juli må blant annet være: At vi må stå opp for likeverd og menneskerettigheter. At vi må ha respekt for at vi er forskjellige. At vi må kjempe for det vi tror på – med fredelige midler.

Kongen sa også at han er imponert over de som overlevde terroren. De klarer mye.

Det var også musikk og film under minnemarkeringen i Oslo Spektrum.

ORDLISTE

tale: å snakke til mange mennesker

minnemarkering: seremoni som gir oppmerksomhet til noe

mørklagt: legge et sted i mørke

ramme: treffe

ytringsfrihet: rett til å snakke og skrive

fundament: grunnlag

kjennetegne: karakterisere

dyrekjøpt: som har kostet mye