Pandemien har gjort mange triste og ensomme.
Foto: Wikimedia Commons
En av fire nordmenn sier at de har det dårlig i hverdagen og i livet. De sier at det er pandemiens feil. Det viser en fersk undersøkelse.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 79.000 nordmenn om hvordan de har det under koronapandemien. De har spurt om følelser, livet og hverdagen.

I juli sier en av fire nordmenn – 26 prosent – at de har en dårligere og tristere hverdag nå enn før pandemien. De liker ikke de nye rutinene i hverdagen. De sliter psykisk.

Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra juni.

– Vi har nå hatt 500 dager med pandemi. Det positive er at andelen som i juli opplever hverdagen som psykisk belastende, er på sitt laveste nivå på nesten ti måneder, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juli sier også 57 prosent av de spurte at de savner mer kontakt med andre mennesker. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn i juni, og laveste nivå på ni måneder. Likevel er det hele 19 prosentpoeng høyere enn i juli i fjor.

Tre av ti nordmenn sier at de føler seg ensomme for tiden fordi det er pandemi.

ORDLISTE

slite psykisk: plages, ha mange triste tanker, har det ikke bra med seg selv, er trist, ser mørkt på livet

andel: del av, parti

psykisk belastende: ting, faktorer som gjør at personer tenker livet er vanskeligere