KrF tenker på familie, religionsfrihet og gamle mennesker.

KrF tenker på mennesket, hva som er spesielt og bra med alle. Krf tenker på mennesker på flukt. KrF vil at over 5000 flyktninger skal komme til Norge.

KrF sier ja til kontantstøtte. KrF vil at familier skal bestemme over foreldrepermisjonen. Mamma og pappa skal bestemme når mamma skal være hjemme med barnet. Mamma og pappa skal bestemme når pappa skal være hjemme med barnet. Norge skal ikke bestemme det. KrF vil at nye mammaer skal få mer hjelp.

KrF vil at trossamfunn skal velge sin teologi. KrF vet at religion er viktig for mange. KrF vil at det skal være godt å ha en tro og praktisere religion i Norge.

KrF vil at gamle mennesker skal velge om de vil bo hjemme eller på sykehjem. KrF vil at personer som passer på gamle foreldre skal få pårørendestøtte.

ORDLISTE

trossamfunn: en gruppe med personer som tror på det samme

teologi: vitenskap om læren av en religion

pårørende: familie, slektning, være i familie med