Trygve Slagsvold Vedum er leder for Senterpartiet.
Trygve Slagsvold Vedum er leder for Senterpartiet. Han vil at du skal stemme på Senterpartiet. Her forklarer han hvorfor.

Senterpartiet tenker på fellesskap. Senterpartiet synes at alle skal få hjelp fra politi og lege hvor de bor.

Senterpartiet tror det er best å ha et godt nærmiljø. De vil ha politi, sykehus, NAV hvor folk bor, ikke bare i byer.

Senterpartiet synes at innvandrere skal ha sitt språk og kultur.

Senterpartiet tenker på hvordan vi har det på jobben. Senterpartiet tenker på lønn og arbeidstider.

Senterpartiet sier nei til drosjereform fordi drosjesjåfører tjener lite.

Senterpartiet vil at de som tjener lite skal tjene mer.

Senterpartiet vil ha et samfunn som er bra for alle med politi, lege og skole der du bor.

ORDLISTE

nærmiljø: der hvor vi bor eller er

lønn: penger vi får når vi jobber

arbeidstider: når vi må starte på jobben og når vi slutter på jobben. Hvor mange timer vi må jobbe.

reform: forandring, nye regler