Unge velgere er mye mer opptatt av klimakampen enn eldre velgere.
Unge er mer positive til innvandring og klimakampen enn gamle. Dette vil forandre politikken framover.

Dette sier Guro Ødegård til NRK. Hun er sosiolog og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Forskning viser at ungdom i dag tenker mye på klima og miljø. De er også mer positive til innvandring. Dette gjør at de stemmer på politiske partier som er opptatt av disse to sakene. Derfor er det forskjell på hvilke partier unge og eldre stemmer på. Dette vil forandre politikken i framtiden.

Guro Ødegård mener at de politiske partiene må tenke på hvordan ungdom tenker og hvilke saker de er opptatt av. Hun kaller det et politisk tidsskille mellom generasjoner.

– De politiske partiene blir nødt til å forholde seg til disse unge velgerne med et annerledes politisk verdisett enn eldre generasjon.

ORDLISTE

ungdom: det å være ung

unge: personer i alderen 14 – 26 år

opptatt av: tenke mye på

tidsskille: en klar grense mellom før og nå

generasjon: alle som lever omtrent på samme tid

blir nødt til: må

forholde seg til: ta stilling til, ta hensyn til, tenke på, forstå

annerledes: forskjellig, ikke lik

verdisett: holdninger og tanker til en gruppe, hva de liker, ikke liker