FHI: Det er trygt å ta koronavaksine for gravide.
Gravide kan bli mer syke av korona. Spesielt på slutten av svangerskapet. Derfor sier FHI at gravide kvinner bør ta koronavaksinen. Den beskytter også barnet etter fødsel.

Folkehelseinstituttet har nå mer kunnskap om koronavaksinen og gravide. Risiko for alvorlig sykdom blant gravide som blir smittet med koronavirus er lav. Internasjonale studier viser at gravide er noe mer utsatt for å bli alvorlige syke. Mange land har vaksinert gravide i en god stund nå. Erfaringer fra disse landene viser at det ikke er farlig å vaksinere gravide.

– Data fra land hvor gravide er vaksinert viser at koronavaksinasjon ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller barnet i magen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som er i risikogruppene kan også vaksinere seg i 1.trimester. Gravide vil få tilbud om to doser med 3 – 8 ukers intervall med en av de to mRNA-vaksinene som er tilgjengelig i Norge.

Alle får best beskyttelse etter andre dose. Gravide kan få første dose under svangerskapet og andre dose etter fødsel. Det går fint. Kvinner som ammer kan også ta koronavaksine.

Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

– Gravide kan få de samme, vanlige bivirkningene som kvinner i samme alder. Det betyr at de kan få smerter i armen, slapphet, kroppsverk og feber. Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager, sier Greve-Isdahl.

Spedbarn og koronavirus

Det er lav risiko for at spedbarn i første leveår får alvorlig koronasykdom. Men spedbarn blir oftere lagt inn på sykehus enn større barn hvis de har feber og problemer med snørr og hoste.

– Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet – særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel. Vaksinering i svangerskapet kan beskytte både mor og barn mot å bli syk med covid-19, sier Greve-Isdahl.

Gravide bør også ta influensavaksine

Foran årets influensasesong oppfordres også gravide til å ta imot tilbud om influensavaksine.

– Både gravide kvinner og nyfødte er utsatt for alvorlig forløp av influensa, og gravide oppfordres som tidligere å ta imot tilbud om influensavaksine, sier Greve-Isdahl.

Flere vaksiner i svangerskapet påvirker ikke svangerskapsforløpet eller fosteret negativt. Faktisk er det motsatt, ved at vaksinene beskytter både mor og det nyfødte barnet.

ORDLISTE

svangerskap: det å være gravid, vente barn, ha barn i magen

risiko: fare, mulighet for tap, skade

uheldig: negativt, ikke bra, dårlig

påvirkning: innvirke på, innflytelse, gi konsekvenser, her; ikke farlig for barnet i magen

stadig: uten stopp, det fortsetter

trimester: tre måneder

intervall: mellomrom

amme: gi bryst, gi babyen melk fra brystet, mate babyen

bivirkning: uønsket virkning

kortvarig: varer ikke lenge

danne: lage

overføre: gi videre, sende

særlig: spesielt

oppfordre til: anbefale, si at noe er bra