coronavirus, kina

Foto: Pixaby
Mange av koronatiltakene fortsetter fordi pandemien ikke er over. Regjeringen prøver å begrense spredningen av koronaviruset.

– Vi har bestemt oss for å beholde flere tiltak. Det er fordi vi ønsker å se an situasjonen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Tiltakene vi fortsatt skal ha, er nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Les hva nedjustert TISK betyr her. Dagens innreisetiltak fortsetter også.

Regjeringen går ikke videre til fase 2 nå. I fase 2 er det ikke innreiserestriksjoner for grå land/øvrige land utenfor EØS/Schengen, og grensekontrollen i Indre Schengen.

– Sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) skal vi gjøre en grundig vurdering av situasjonen, både innenlands og utenlands, før vi skal slippe opp på grensa. Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tiden som kommer, sa Kjerkol. Hun pekte på vinterfisket. Da kommer det mange fra utlandet for å jobbe i Norge.

– Pandemien er ikke over. Vi ser at smitten skyter fart, og at sykehusinnleggelsene øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer, sa Kjerkol.

I Norge er smittesituasjonen under kontroll, mener Kjerkol. Hun sier smitten har økt, men at innleggelsestallene fortsatt ligger lavt. Myndighetene følger presset på helsetjenesten tett.

Hun åpnet likevel pressekonferansen med å si:

– Jeg stiller uten tommestokk – men la det ikke være tvil: Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen skulle endre seg.

Både helseminister Kjerkol og FHI-direktør Camilla Stoltenberg kom på pressekonferansen med en sterk oppfordring: Vaksiner deg!

– Til deg som har ventet med vaksinen, vil jeg si: Alle er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens vaksinesenter eller hos fastlegen, sa statsråden.

På pressekonferansen understreket Kjerkol at kommunene må fortsette å innføre lokale tiltak ved smitteutbrudd når det er nødvendig.

Tidligere torsdag innførte Tromsø kommune nye anbefalinger etter høye smittetall den siste tiden. Kommunen har de siste dagene vært i tett samtale med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Vil du se pressekonferansen på flere språk? Trykk her.

ORDLISTE

å se an situasjonen: vente og se før vi gjør noe

fase: periode, tid

grundig vurdering: undersøke, se, lese, lytte, snakke sammen og med flere personer, observere alt før vi bestemmer noe

vinterfiske: fiske om vinteren, i Nord-Norge er vinteren tiden vi fisker skrei og sild

skyte fart: øker, her betyr det at flere blir smittet

tommestokk: en pinne med centimeter og meter på som vi måler med

innføre: starte med