Foto: Pixabay
Flere ungdommer vil snakke med Røde Kors og tilbudet deres, Kors på halsen, nå enn under pandemiåret 2020.

Ifølge Røde Kors er det større behov for satsing på psykisk helse for unge nå enn under koronanedstengningen.

– Vi er bekymret for de langsiktige følgene av covid-19, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge.

Til nå i 2021 har de fått over 30.000 henvendelser fra barn og unge på chat, epost og telefon. Det er mer enn i hele 2020. Det er 16 prosents økning sammenlignet med januar til oktober i fjor.

– Tallene viser at den ekstraordinære situasjonen vi opplevde under pandemien, slett ikke er over. Det tar ofte tid før psykiske problemer kommer til overflaten. Samtidig som vi går inn i de mørkeste månedene, ser vi på nytt at skoler står i fare for nedstengning, og at ensomhet og utenforskap igjen opptar mange unge, sier Apeland.

De fleste som tar kontakt, er mellom 15 og 18 år. Selvmord er fremdeles det enkelttemaet flest snakker om. Mange snakker også om angst, depresjon og tristhet, ifølge Kors på halsen.

Vil du snakke med Kors på halsen? Trykk her.

ORDLISTE

satsing på: mer fokus på, mer oppmerksomhet på, gjøre flere ting som kan hjelpe

langsiktige følgene: konsekvenser som går over en lang periode

henvendelse: det å ta kontakt med noen, ringe, spørre, skrive til noen

ekstraordinære: meget spesielle, uvanlig

slett ikke: absolutt ikke

overflate: laget utenpå, fasade, her betyr det før vi ser at noe er galt

oppta: tenke på, snakke om, være opptatt av