TRYGG PÅ KAFÉ: Sharifa Ehsani (t.v.) fra Afghanistan, Maisa Alfarra fra Gaza og Lames Naser fra Syria har gått på akademisk språkkafé.
Foto: Ingvald Bergsagel
Akademisk språkkafé hjelper studenter som vil bli sykepleiere.

Akademisk språkkafé startet i Drammen i 2017 ved Universitetet i Sør-Øst. Nå er det akademisk språkkafé flere steder. Det er et tilbud til studenter med norsk som andrespråk. Der lærer de fag og språk. Studentene kan snakke om det de lærer. Det skriver Sykepleien.

– På språkkafeen kan de lufte ulike problemstillinger de trenger veiledning for, og i tillegg er det en viktig sosial møteplass for mange, sier Janet Ververda. Hun har ansvaret for den akademiske språkkafeen i Porsgrunn. Hun er førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

Tre av deltakerne på kurset er Sharifa Ehsani fra Afghanistan, Maisa Alfarra fra Gaza og Lames Naser fra Syria.

Sharifa forteller

Sharifa kommer fra Afghanistan. Familien flyktet først til Iran. Der bodde de i tolv år. Så flyktet de til Norge. I Norge begynte hun å jobbe i hjemmetjenesten. Hun likte jobben. Derfor ville hun bli sykepleier.

– Under studiene hadde jeg ingen å spørre om råd eller hjelp, men i mitt siste studieår, startet heldigvis akademisk språkkafé opp i Porsgrunn, sier Sharifa til Sykepleien.

På språkafeen følte hun seg trygg. Hun kunne spørre om det hun ikke forsto.

– Undervisningen kan gå veldig fort frem, og man later gjerne som om man forstår mer enn man faktisk gjør. På kafeen innser de at vi har andre behov.

 Maiza forteller

Maiza Alfarra kommer fra Gaza. Hun er utdannet fransklærer. I Norge jobbet hun først på sykehjem. Hun likte jobben og ville bli sykepleier.

– Jeg hadde lite problemer med å snakke norsk med folk i det daglige, men det blir noe helt annet når språket er akademisk og internt, sier Alfarra til Sykepleien.

På språkafeen lærte hun mange ord og uttrykk hun ikke forsto.

Lames forteller

Lames Naser kommer fra Syria. I Syria satt hun i fengsel. Etterpå flyktet hun til Tyrkia. I Tyrkia var hun frivillig på et feltsykehus.

– Jeg skjønte der og da at jeg ville hjelpe mennesker, sier Lames til Sykepleien.

ORDLISTE 

lufte: her betyr det diskutere

problemstillinger: forskjellige problemer, se problemet fra mange sider

internt: indre, innenfor en bedrift, organisasjon