Negative holdninger: – I det norsk-pakistanske miljøet er det lite kunnskap om Downs Syndrom. Dette fører til at mange ikke klarer å akseptere barnets tilstand, sier Ozma Mona Jamil til Utrop. Her er hun sammen med sin datter Arisha (9)
Foto: fotografhenrik.no
147 svangerskap med opplysninger om Downs syndrom ble registrert i Medisinsk fødselsregister i fjor. Det ble født 58 levende barn med syndromet.

Antallet registrerte svangerskap med Downs syndrom er det høyeste i Medisinsk fødselsregisters historie.

Mange tar abort når de hører at fosteret har Downs syndrom. De avslutter svangerskapet. Derfor blir det ikke født flere barn med Downs syndrom. Det viser nye tall fra registeret.

– Dette skyldes en større andel aborter av fostre som er diagnostisert med Downs syndrom, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister i en pressemelding.

I 2020 ble det født 58 levende barn med Downs syndrom. Ved 84 senaborter var fosteret diagnostisert med syndromet.

20 år tidligere i år 2000 ble det registrert 85 slike svangerskap. Det ble født 64 levende barn med Downs syndrom. 20 senaborter ble registrert.

Endringer i Bioteknologiloven

I 2020 ble det vedtatt endringer i Bioteknologiloven. Det gjør det lettere å finne ut om et foster har Downs syndrom.

I 2020 ble aldersgrensen for fosterdiagnostikk senket fra 38 til 35 år. Det ble mulig å ta en blodprøve for alle gravide. Den heter NIPT (non-invasiv prenatal test).

Testen viser om det er økt risiko for at fosteret har blant annet Downs syndrom. Det er kvinner over 35 år som skal få NIPT-test i den offentlige helsetjenesten. Tilbudet er under etablering.

Nedgang i Danmark

I Danmark har kvinner fått tilbud om fosterdiagnostikk siden 2004. Det har vært nedgang siden 2004. I 2017 ble NIPT innført.

I 2004 var det i Danmark 61 levendefødte barn med Downs syndrom. I 2019 var det 18 barn.

ORDLISTE 

svangerskap: tid en kvinne er gravid, venter barn

skyldes: ha sin årsak i, fordi

abort: avslutte et svangerskap

diagnostisert: ha fått en diagnose

endring: forandring, et bytte

vedta: bestemme

fosterdiagnostikk: prøve som tas av babyen i magen for å se etter misdannelser og sykdom

innføre: ta i bruk