Derfor bør du vite hvem Kim Friele er

Lhbt-forkjemper Kim Friele var Norges første åpne lesbiske kvinne.
Homo-forkjemperen Kim Friele ble 86 år gammel. Hun var Norges første åpne homofile kvinne.
207Shares

Kim Friele døde mandag kveld.

Det opplyser hennes familie, Else Hendel, til NTB. Hendel er grandniese til Wenche Lowzow, som var gift med Kim Friele. Lowzow døde i 2016.

Karen-Christine Friele, bedre kjent som Kim Friele, ble født 27. mai, 1935 i Bergen.

Hun sto offentlig fram som homofil i 1963. Hun var den første personen som gjorde dette i Norge. Samme år meldte hun seg inn i homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948. Organisasjonen var veldig lukket.

Friele var leder i organisasjonen fra 1966 til 1971. Hun var generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele sto først i forbundets kamp mot straffelovens paragraf 213. Den kriminaliserte homofili. Loven ble avskaffet i 1972.

Hun gjorde også mye for at homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1977. Hun gjorde at straffelovens paragrafer mot rasisme, inkludert diskriminering basert på seksuell legning, ble innført.

I 1975 ga hun ut boken «Fra undertrykkelse til opprør. Om å være homofil – og være glad for det», som ble regnet som et kampskrift som la grunnlaget for videre innsats. «De forsvant bare … Fragmenter av homofiles historie» fra 1985 handler om homofile i verdenshistorien fra Det gamle testamente til Hitlers Tyskland.

Hun var æresmedlem i Arbeiderpartiet. Hun bidro til å opprette Forum for homofile og lesbiske i arbeiderpartiet. «Du har gjort Norge til et mer anstendig samfunn», sa statsminister Jens Stoltenberg i takketalen sin i 2008.

I 2000 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Hun var veldig stolt av å få den prisen. Friele fikk mange priser. Homobevegelsens ærespris og Humanistprisen er to av dem.

I 1978 ble hun tildelt Fritt Ord-prisen. I 2009 fikk Nina Karin Monsen samme pris. Da leverte Friele prisen tilbake. Hvorfor? Fordi Nina Karin Monsen kritiserte ekteskapsloven fra 2009 som sier at personer av samme kjønn kan gifte seg.

Friele har donert hele sitt store arkiv til Skeivt arkiv og Universitetet i Bergen. Den dokumenterer kampen for de homofiles rettigheter i Norge.

Lowzow var den første åpent homofile stortingsrepresentanten i landet. Sammen flyttet de to kvinnene grenser i det offentlige rom med sine bekjennelser. 6. august 1993 inngikk Kim Friele og Wenche Lowzow partnerskap, som første par ut i Oslo rådhus.

I 1989 flyttet ekteparet fra Oslo og til hytta på Haugastøl på Hardangervidda. Da Lowzow døde i 2016, hadde de to fått nesten 40 år sammen.

Fakta om Kim Friele

* Norsk forfatter og aktivist født i Bergen i 1935.

* Den første i Norge som åpent sto fram som homofil under eget navn, og regnes som den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge.

* Har skrevet flere fagbøker om de homofiles historie, en selvbiografi, samt en lang rekke avis- og tidsskriftartikler, foredrag og taler.

* Har også deltatt i utallige radio- og fjernsynsprogrammer og gjort en banebrytende innsats i rådgivnings- og informasjonsarbeid hva gjelder de homofiles situasjon.

* Fikk i 1978 Fritt Ords Pris for sitt bidrag til å fremme ytrings- og informasjonsfriheten.

* Har også mottatt Homobevegelsens Ærespris, Humanistprisen, Likestilling- og diskrimineringsombudets «Equalitaprisen» og er æresmedlem av Arbeiderpartiet siden 2008.

* Også ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, med en byste av seg avduket på Rådhusplassen i Oslo i 2005.

* Siden 1977 kjæreste med Wenche Lowzow, og de inngikk registrert partnerskap i 1993, som et av de første parene i Norge. Lowzow døde i 2016.

ORDLISTE

avskaffe: slutte med, stoppe, stanse

seksuell legning: om en person liker mann eller damer

fragment: bruddstykker, små deler, små biter

opprette: starte, danne

anstendig: verdig, bedre

utnevne: gi, bli

donere: gi som gave

bekjennelse: innrømmelse

inngå partnerskap: gifte seg

utallige: veldig mange

banebrytende: nytt arbeid, gjøre noe som samfunnet ikke har sett og hørt før