Ny ordning samfunnskunnskap

Elevene på norskkurset i Vadsø får ikke alle timene de har krav på
Foto: Scanstockphoto
Fra 1. januar 2022 er det nye regler for samfunnskunnskap i integreringsloven. Timene øker fra 50 timer til 75 timer.
43Shares

1. august 2021 kom ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Det betyr at opplæring i samfunnskap for personer med rett og/eller plikt til opplæring øker fra 50 til 75 timer. Opplæringen er på 3 moduler. For asylsøkere skal opplæringen starte i mottak og fortsette etter at personen får oppholdstillatelse.

Opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere og opplæring i samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse, blir til én ordning.

Fra 1.1.2022 er det slutt på ordningen opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere etter introduksjonsloven.

NB: For personer med kun plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil plikten til norsk reduseres fra 250 til 225 timer, slik at det totale antallet timer ikke overstiger 300 timer.

Hvem gjelder endringene for?

Den nye samfunnskunnskapsordningen vil gjelde for personer som får oppholdstillatelse etter 1.1.2022. Oppholdstillatelsen gir rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som har søkt fra utlandet og fått tillatelse før 1. januar 2022, men kommer etter 1. januar 2022, får den nye ordningen. Det er fordi dagen (datoen) personen kommer til Norge gjør at oppholdstillatelsen “fungerer”. For personer som søker mens de er i Norge, er det dagen (datoen) de får ja til oppholdstillatelsen som gir rett og/eller plikt etter integreringsloven.

Har du fått oppholdstillatelse og kom før 1.1.2022? Da gjelder den gamle ordningen i samfunnskunnskap.

Se hele oversikten her.