Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende.
Foto: Stortinget
De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere blir forlenget ut januar 2022.

I pandemien har flere blitt permitterte eller arbeidsledige. Derfor kom regjeringen med tiltak. Disse tiltakene fortsetter ut januar 2022. Det opplyser regjeringen.

Omikron bekymrer regjeringen. Fra torsdag 9. desember kom det nye nasjonale smitteverntiltak. Det gjør at flere arbeidsplasser må permittere ansatte.

– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Dette fortsetter ut januar 2022:

  • dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten
  • høyere dagpengesats
  • hvor mye du kan jobbe og samtidig motta dagpenger
  • kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • lærlinger som mottar dagpenger etter midlertidige regler

Hentet fra nav.no

Dagpenger blir beregnet etter hvor mye du har jobbet. Tiltaket betyr at den øker. En arbeidsledig person kan også jobbe 60 prosent av vanlig arbeidstid uten å miste dagpengene. Før var det 50 prosent.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil bli kompensert for inntektstap. De vil få penger for inntekt de mister.

I tillegg forlenges også perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.

Særreglene for lærlinger videreføres også, slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen, vil kunne motta dagpenger ut januar.

 ORDLISTE

forlenge: gjøre tiden/perioden lenger

ivaretatt: ta vare på, ta hånd om, sørge for at noe(n) har det bra

kompensert: erstatning, få penger for et tap

selvstendig næringsdrivende: person som jobber for seg selv

fritak: dispensasjon

særregel: spesiell regel

videreføre: fortsette