coronavirus, kina

Foto: Pixaby
Personer fra Latvia, Bulgaria, Polen, Romania og Litauen hadde vaksinasjonsdekning på rundt 45 %. Personer fra Vietnam, Thailand og Sri Lanka hadde en dekning på rundt 92 %.
41Shares

Det viser ny forskningsartikkel fra FHI. Det er noe forskjell mellom norskfødte og utenlandsfødte generelt. Men de største forskjellene er mellom personer med ulike landbakgrunn.

Hvilket land du kommer fra, er viktigere enn at du er innvandrer.

– Hvilket land man har bakgrunn fra er derfor mer avgjørende enn om man er født i utlandet eller ikke, sier rådgiver ved folkehelseinstituttet Kristian Bandlien Kraft.

Når forskerne ser på alder, kjønn, jobb, lønn og utdanning, er forskjellene fortsatt store.

– Inntekt og utdanning kan ikke forklare alle forskjellene vi observerer mellom personer med ulike landbakgrunner, sier Kraft.

Vet ikke hvorfor noen ikke vil vaksinere seg

Registerdataene gir ikke svar på hvorfor noen velger å ikke vaksinere seg. FHI vil arbeide videre med dette spørsmålet.

– Det kan for eksempel tenkes at vaksinasjonsgrad henger sammen med vaksinasjonsgrad i hjemlandet eller hvor lenge man har bodd i Norge, sier Thor Indseth, medforfatter av artikkelen og avdelingsdirektør ved FHI.

Det kan være at flere har tatt vaksinen i hjemlandet uten å registrere dette i Norge. Det kan være feil i registrene, men forskerne tror ikke feilene er store nok til å endre trenden.

ORDLISTE

vaksinasjonsdekning: hvor mange som tar vaksinen
ulik: forskjell
avgjørende: viktig, det som avgjør
inntekt: lønn
observere: se, lære, forstå, tolke
trend: her betyr det resultat, konklusjon, svar