Modellen Katie Halchishick demonstrerer hvordan kroppen må beskjæres for å passe målene til det populære leketøyet "Barbie".
Foto: Skjermdump/YouTube
Flere barn og unge vil ikke spise og leve lenger. Barn ned i åtteårsalderen ber om hjelp.

– Vi opplever at kontaktene er mer alvorlige og sammensatte enn før, sier generalsekretær Irene Kingswick i Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) til NRK.

ROS ble kontaktet 14.000 ganger i 2021 av personer som trengte hjelp. Barn ned i åtteårsalderen har tatt kontakt på chat.

Bare siden 2019 har antallet som melder om selvmordstanker og selvskading, økt med 75 prosent.

– Dette er alvorlige tall som vi gjør alt vi kan for å imøtekomme, men som vi ikke har økonomiske ressurser til å møte på en god nok måte, sier hun.

I 2021 ble 6.000 flere barn og unge henvist til barne- og ungdomspsykiatrien. Det er en økning på 20 prosent på landsbasis fra året før. Ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri på Oslo universitetssykehus har antall pasienter med spiseforstyrrelser økt med 79 prosent siden 2019, skrev avisen fredag.

I en bekymringsmelding skriver de at det verken er nok ansatte eller nok kompetanse til å takle det økte presset. Overtidsbruk, ekstravakter, sykefravær og avvik har økt markant.

Fakta om spiseforstyrrelser

 • Spiseforstyrrelse er en sykdom. Personene har problemer med mat. Tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt gjør at livet ikke er bra.
 • Det er flere typer spiseforstyrrelser. De vanligste er bulimi og anoreksi.
 • Bulimi (bulimia nervosa) er å spise veldig mye og så kaste opp. Eller trene veldig mye etterpå.
 • Anoreksi er å ikke spise og være veldig redd for å gå opp i vekt. Mange tror de er veldig tykke. Men det er ikke sant. De er veldig, veldig tynne.
 • Anoreksi og bulimi handler ikke bare om mat, men også om selvfølelse. Mange føler skam og har dårlig samvittighet. Å sulte seg kan gi en følelse av kontroll over vanskelige følelser og stress.
 • ​​Sykdommen er alvorlig. Med riktig behandling er det gode sjanser for å bli helt frisk.

Hvor kan vi få hjelp?

 • Bulimi og anoreksi er en alvorlig tilstand, og hjelp og støtte kan gjøre livet lettere.
 • Er du ungdom, kan du kontakte helsestasjon for ungdom, helsesykepleier på skolen eller fastlegen din.
 • Er du voksen, kan du kontakte fastlegen din som kan henvise deg videre i behandlingsapparatet.
 • Å snakke med noen om sykdommen kan hjelpe deg.
 • Du kan få støtte og mer informasjon fra SPISFO, Spiseforstyrrelsesforeningen. Informasjons- og støttetelefon: 22 94 00 10. Mandag kl. 09:00 – 16:00 Tirsdag kl. 09:00 – 16:00 Fredag kl. 09:00 – 16:00
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)
 • Ung.no – Spiseforstyrrelser

Kilde: Helsenorge

ORDLISTE

sammensatt: komplisert

selvmordstanker: tanker om å drepe seg selv, avslutte livet

selvskading: skade seg selv

imøtekomme: komme i møte

henvise: vise til

takle: håndtere, ta fatt på

avvik: det skille seg ut fra, være forskjellig fra

markant: klar