To av tre kommuner må endre praksis: Barnetrygd er ikke del av sosialhjelpen

SV har fått gjennomslag for en av sine hjertesaker. Nå lovfester regjeringen at barnetrygd ikke skal være en del av sosialhjelpen.
241Shares

Regjeringen la fram et lovforslag om flere endringer i sosialtjenesteloven i april. Tirsdag kommer innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Kommunene kan ikke ta hensyn til barnetrygd når de behandler søknader om sosialhjelp lenger.

Dette var et av SVs krav i budsjettforhandlingene i fjor høst. SV sier at det vil hjelpe barn i fattige familier.

– Dette er en viktig oppfølging av SVs gjennomslag i budsjettforhandlingene, som vil bidra til at barn i fattige familier som mottar sosialhjelp, får nyte godt av barnetrygden. Det er helt avgjørende for å få ned tallet på barn som vokser opp i fattige familier. sier SV-nestleder Kirsti Bergstø, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.

Ifølge Bergstø var det i fjor 221 kommuner som ikke holdt barnetrygden utenfor når de regnet ut hvor mye stønad en sosialhjelpsmottaker har krav på. Det betyr at 221 kommuner må endre praksis.

Men regjeringen tar samtidig visse forbehold.

I lovforslaget heter det blant annet at «Departementet legger også til grunn at behovet på sikt for å se bort fra barnetrygden vil måtte vurderes i lys av kommunenes erfaringer med å praktisere en slik regel.»

Bergstø advarer på sin side mot å sette slike ytelser opp mot hverandre. SV vil følge nøye med på hvordan lovendringen gjennomføres, lover Bergstø.

– Så vil vi følge nøye med på at regjeringen ikke prøver seg på kutt i andre ordninger til disse familiene, sier hun.

Organisasjonen Redd Barna er glad

Nå er det jubel i organisasjonen, opplyser leder for Redd Barnas norgesprogram, Monica Sydgård.

– Dette har vært en uforståelig praksis som folk flest ikke har visst om. Fremover blir det viktig at Nav-kontorene får beskjed om at de skal fortsette å gjøre de individuelle vurderingene som har ført til at barna blir ivaretatt, og at de kommunene som har høyest fattigdomstall faktisk blir kompensert for utgiftene, sier Sydgård.

ORDLISTE

få gjennomslag for: vinne, få andre til å gjøre noe

lovfeste: ordne ved lov

innstille: sette, bringe i bruk

oppfølging: fortsettelse, arbeide videre med

motta: få

nyte: få eller ha til bruk

visse forbehold: noen betingelser

ivareta: ta vare på, passe på

kompensere: gi erstatning