Også Krf sa nei til å hente syk fireåring og moren fra Syria til Norge

KrF har i lengre tid har arbeidet med å hente hjem IS-barn med norsk statsborgerskap sammen med sine mødre, men partiet stemte nei på Stortinget.
Foto: Mona Høvset / KrF
Stortinget har stemt ned et forslag om å hente den norske fireåringen som er syk i flyktningleiren al-Hol i Syria og hans familie til Norge raskest mulig. Krf er blant partier som stemte nei.
0Shares

Det var MDG som fremmet hasteforslaget. De ville ha resten av partiene med seg på følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS».

Det var kun MDG, SV og Rødt som støttet forslaget.

Stortingsflertallet har i stedet blitt enige om et alternativt forslag fra Arbeiderpartiet om saken. Det lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier at partiet i lengre tid har arbeidet med å hente hjem IS-barn med norsk statsborgerskap sammen med sine mødre. Han mener det haster å finne en løsning, men at et stortingsvedtak vil være uvanlig og utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Advokaten til fireåringens 29 år gamle mor, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han ikke utelukker at et offentlig vedtak kan gjøre sikkerhetssituasjonen vanskelig. Samtidig etterlyser han handling.

– Vår oppfordring til KrF og Venstre er at de gjør alvor av det de sier, og bruker sin politiske kapital i regjering til å hente hjem mor og barn, sier Nordhus.

Moren har takket nei til helsetilbud for sønnen, og sa til VG mandag at hun frykter for livet hans.

Moren er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt. I et brev til kvinnens advokat har Utenriksdepartementet gjort det klart at de bare kan bistå med retur for barna, ikke moren.