Statsbudsjettet 2020:

Styrker 22. juli-senteret og arbeidet mot rasisme

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier det er viktig at man gjennom sttasbudsjettet styrker forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i skolen.
Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 flere tiltak for å motvirke antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det er også foreslått en videreutvikling av 22.-juli-senteret.
0Shares

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier til regjeringen.no at han ser dette som en viktig del av verdiløftet i skolen.

– Barn og ungdom møter hatprat og hets mot jøder, muslimer og andre på en helt annen måte enn før. Derfor er det viktig å styrke elevenes kjennskap til og motstand mot disse holdningene.

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) er et forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i skolen. Tilbudet er i regi av HL-senteret (Senter for studiar av Holocaust og livssynsminoriteter).

– Regjeringen ønsker å styrke kunnskapen til lærere, skoleledere og andre skoleansatte. Derfor foreslår vi å styrke Dembra med 1,8 millioner kroner, slik at innsatsen nå er på totalt 10,3 millioner kroner. Vi foreslår også å utvide tilbudet slik at elever på barnetrinnet får mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier Sanner til regjeringen.no.

Gir mer til 22. juli-senteret

22. juli-senteret og Utøya AS har saman med Det europeiske Wergelandsenteret utviklet et opplæringstilbud om 22. juli og demokratisk medborgerskap knyttet til minnestedene i Regjeringskvartalet og på Utøya. I 2019 er læringstilbudet anslått å nå ut til over 7000 elever.

– For at flere elever og lærere skal få mulighet til å delta i opplæringstilbudet foreslår regjeringen å styrke prosjektet med to millioner kroner i 2020. Samlet blir det gitt fem millioner til prosjektet i 2020.