Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari dømt for grovt bedrageri

Straffen var langt kortere enn påtalemyndighetens påstand på ett år og seks måneders ubetinget fengsel.
Foto: Reynir Johannesson/FrP
Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri av Stortinget.
0Shares

Keshvari er dømt for og har innrømmet grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham totalt 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Keshvari er sterkt preget av den alvorlige og strenge dommen, så dommen går sterkt inn på ham, samtidig som han ønsker å gjøre opp for seg, sier Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Straffen var langt kortere enn påtalemyndighetens påstand på ett år og seks måneders ubetinget fengsel.

– Retten tok dermed klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år, sier Elden.

– Vi skal nå lese denne dommen og premissene for den nøye og sammen med statsadvokaten vurdere den og spørsmålet om eventuell anke, sier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Elden sier Keshvari vil ha saken avsluttet og håper det nå kan bli satt endelig punktum.

Det ble i retten begrunnet med at Keshvari var en stortingsrepresentant som hadde utnyttet et særlig tillitsforhold, slik at det var relevant å se hen til straffeutmålingspraksis for korrupsjon for offentlige tjenestemenn, noe som har en langt høyere strafferamme enn bedrageri.

I dommen heter det at retten er enig i at allmennpreventive hensyn i særlig grad gjør seg gjeldende, men at retten likevel mener det blir riktigere å ta utgangspunkt i straffeutmåling ved trygdebedrageri for å sette nivået for straffeutmålingen.

– Vi har lagt merke til at dommen mener det er skjerpende at han er en stortingsrepresentant, og at lovbruddene er gjort i kraft av hans verv og representerer et grovt misbruk av en tillitsbasert ordning, sier Susie Bergstrand.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i retten fredag i forrige uke. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Keshvari sa også at han nå vil ta fullt ut konsekvensene av sine valg og har derfor trukket seg fra alle politiske verv. Han har også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg, sa Keshvari i retten.

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.