Nå skal lektorstudenter få opplæring i håndtering av rasisme i klasserommet

Opplæring: Representanter for lærerutdanningsprogrammene ved seks utdanningsinstitusjoner har i samarbeid med HL-senteret utviklet de nye ressurssidene.
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Lektorstudent ved universitetet i Oslo, Sarah Lilleberg Safavifard, etterlyste tidligere i høst bedre opplæring i å håndtere rasisme og diskriminering i klasserommet. Nå har hun fått svar.

Saken ble først omtalt av Utdanningsnytt.

Da Sarah Lilleberg Safavifard tidligere i høst gjennomgikk de nasjonale retningslinjene for lektorutdanningen, bemerket hun seg at ordet rasisme bare er nevnt i én setning og kun på lektorutdanningen for 8. til 13. trinn. På lektorutdanningen fra 1. til 7. trinn er temaet ikke nevnt i det hele tatt.

– Det har hendt at forelesere har vært innom temaet, men det blir tilfeldig, sa Lilleberg Safavifard til Utdanningsnytt i september

Nå skal det bli gjort noe med.

Seks lærerutdanningsinstitusjoner har i samarbeid med Holocaustsenteret laget nettressurser om temaet, som 26. november skal bli presentert på et seminar på Holocaustsenteret. De nye nettressursene blir en del av kompetanseutviklingsprogrammet Dembra, og er blant annet beregnet for lærere, skoleledere, lærerutdannere og lærerstudenter.

Ifølge professor ved MF vitenskapelige høyskole, Claudia Lenz, skal nettressursene gjøre lærere bevisste og bidra til at de får gode, faglig forankrede arbeidsmåter til å takle utfordringer knyttet til fordomsfullt språk, rasistiske krenkelser og elever som fronter ekstremistiske ideologer.

– Det å forebygge rasisme, antisemittisme og alle former for gruppefiendtlighet og diskriminering er en del av skolens mandat og forpliktelse. Derfor trenger lærerne kompetanse på dette feltet, fortalte Lenz til Utdanningsnytt.

– Essensielt

Sarah Lilleberg Safavifard mener de nye nettressursene er et steg i riktig retning.

– Om fremtidens lærere og lektorer skal klare å håndtere rasisme og diskriminering i klasserommet om – og eventuelt når – det oppstår, er det helt essensielt at de får undervisning om det.

De seks utdanningsinstitusjonene som har bidratt til å opprette de nye nettressursene er universitetet i Oslo, universitetet i Agder, høgskulen på Vestlandet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, OsloMet og MF vitenskapelige høyskole.