Flyktningguiden fyller 20 år

Flyktningguidene bidrar til at flyktninger blir kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet.
Foto: Arash Hampay
– Flyktningguider bidrar til sosial bærekraft! Det sa ordfører Lisbeth Hammer Krog da 20-årsjubileet til Flyktningguiden ble feiret 24. oktober.

– Flyktningguider er verdifulle veivisere som er med og bygger broer, reduserer forskjeller og øker inkludering, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum i følge kommunens nettsider.

– Våre frivillige gjør en enestående innsats.

– Det å være flyktningguide er utrolig meningsfylt, fortalte Britt Kveem. – Det er en viktig måte å få vist frem Norge og norsk hverdag.

– Britt hjelper meg å tolke det norske samfunn og så lærer jeg norsk språk, sa Tsega Neguse.

Flyktningguidenes rolle

Flyktningguidene bidrar til at flyktninger blir kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Ut fra flyktningenes spesielle ønsker eller interesseområder prøver man å koble to personer som man tror kan ha glede av hverandre.

– Med flyktningguide kobles det norske hverdagslivet på den nye innbyggeren, sa Gro Sværen Skansen i Bærum kommune. – Uten Røde kors, frivilligheten og flyktningguiden hadde det vært mye vanskeligere for flyktningene å bosette seg i Bærum.

Startet i Bærum

Flyktningguiden startet som et samarbeid mellom Røde Kors og Bærum kommune i 1999. Etterhvert har flyktningguide blitt et landsomfattende konsept.

– Å være flyktningguide gir den enkelte bæring en anledning til å møte en helt ny kultur. Mange flyktningguider har fortalt meg at det å være guide gir masse glede og påfyll tilbake, sa Skansen.

Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et annet perspektiv på livet og hverdagen? Et menneske som ønsker å lære hvordan vi lever i Norge?

Les mer om flyktningguide på Bærum Røde Kors sine nettsider.