Ny politiordre etter brenning av Koranen

Det nye politiordren er ikke offentlig kjent.
Foto: regjeringen.no
Politidirektoratet justerer operasjonsordren angående brenning av Koranen fordi det er en del av ytringsfriheten.
0Shares

Direktoratet skriver i en pressemelding tirsdag kveld at operasjonsordren som ble utstedt i forkant av demonstrasjonen i Kristiansand, kan tolkes dit hen at terskelen for å gripe inn for å hindre koranbrenning er lavere enn hva den i realiteten er. De skriver at ordren vil endres for å sikre en «mer enhetlig tolkning».

– Vi ser også at det blir en komplisert og krevende avveining å ta våre mannskaper som befinner seg på stedet. Ordren bidro i så måte kanskje mer til å forvirre enn å oppklare. Vi er derfor nå i gang med å justere operasjonsordren, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Ordren er på høring i politidistriktene og vil sendes ut om kort tid.

I etterkant avslørte Filter nyheter at Politidirektoratet på forhånd hadde gitt ordre om at det å sette fyr på Koranen, skulle forhindres eller slås ned på.

Å tenne på et religiøst symbol er ikke et lovbrudd, understreker Politidirektoratet.

De skriver videre at i den eksisterende operasjonsordren ble politidistriktene bedt om å vurdere en slik hendelse slik at ut fra konteksten den skjer i.

Hvis det skjer på offentlig sted i en sammenheng med stygg ordbruk, motdemonstrasjoner og spent stemning, mener direktoratet at en slik handling helhetlig sett kan ende med lovovertredelse.

– Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen, må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr til avisen.

Kallmyr sier at den nye ordren kommer etter dialog mellom Politidirektoratet og departementet.

– Jeg tar sterkt avstand politisk og moralsk fra SIAN, men det er en forskjell på om vi tar avstand og forhåndssensurerer det, og straffeforfølger det. Jeg mener ytringsfriheten trumfer vårt behov for å stanse sånne type handlinger, sier Kallmyr til VG.