Stålsett: – Ikke noe annet valg enn å bryte loven

– For meg handler denne saken om det jeg holder for å være en etisk begrunnet plikt til å hjelpe en ikke-returnerbar asylsøker, sa Gunnar Stålsett.
Foto: Rasmus Kongsøre/Norad
For en fullsatt sal i Oslo tingrett forklarte tidligere biskop Gunnar Stålsett hvorfor han lønnet en ureturnerbar asylsøker og er villig til å ta straffen.
0Shares

Påtalemyndigheten mener den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker i elleve år.

Stålsett, som var biskop i Oslo, ankom retten noe før klokka 9.30. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får en enklere behandling i retten.

– For meg handler denne saken om det jeg holder for å være en etisk begrunnet plikt til å hjelpe en ikke-returnerbar asylsøker, og gjøre det på en måte som også ivaretar hennes verdighet, og som kan gi henne håp, sa Stålsett videre i forklaringen.

– Konflikten mellom grunnleggende verdier og lovens bokstav kan i enkelte tilfeller bli så skarp at den erfares slik at en ikke har noe annet valg enn å bryte loven og ta de rettslige følgene av det. Det ble min situasjon, sa Stålsett.

Han kaller situasjonen for en samvittighetskonflikt.

– Jeg står inne for det valget jeg måtte ta. Derfor er jeg her i dag, sa Stålsett.

Den eritreiske kvinnen har fortsatt arbeidet og mottatt penger helt fram til nå, og Stålsett sier at han vil fortsette med det fram til det foreligger dom i saken.

– Det er uheldig at siktede, med den påvirkningskraft han har, har valgt å ikke følge loven, sa politiadvokaten.

Han vektla at Stålsett var klar over at han gjorde noe galt, og at det skjedde over en lang periode. Han framholdt også at det er «et element av vinning» i saken.

– Det er en gjenytelse for de penger han har betalt, sa aktor – til kraftig latter fra salen.

Aktor mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken, og han mener at en straff på 45 dagers ubetinget fengsel er riktig, da med en strafferabatt på 15 dager.

I sal 227, der saken går, er det anslagsvis 100 mennesker, inkludert presse.

Den tidligere Oslo-biskopen er klar for å gå i fengsel, men karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar.