Hammerfest kommune frykter barn er blitt sendt til koranskole

Hammerfest kommune frykter at 33 barn er blitt sendt til koranskoler i Somalia.
Hammerfest kommune oppdaget at 33 barn ikke møtte til skolestart. Siste spor av dem ender i Dubai, mens kommunen frykter de har endt opp i Somalia.
0Shares

Hammerfest kommune har kartlagt hvor mange barn som ikke møtte til skolestart og fant at hele 33 somaliske barn ikke var gjort rede for, kom frem under et formannskapsmøte.

Saken ble først omtalt av Hammerfestingen.

– Det er dramatisk når man oppdager at antallet er så stort som 33, sier Bodil Nergård, virksomhetsleder for barnevernet i Hammerfest til NRK Finnmark.

Sendte bekymringsmelding

30. januar fikk Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) en beskrivelse av situasjonen. De sendte så en bekymringmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Da fylkesmannen kontaktet oss om saken, gikk kommunens innvandrertjeneste inn i et samarbeid med IMDI. Da skjønte vi at dette er et nasjonalt problem. Mange kommuner ser at de sliter med det samme som oss, i størrelsesorden flere tusen barn og unge med innvandrerbakgrunn, sier kommunalsjef for kultur og oppvekst i Hammerfest, Arve Paulsen til NRK.

Nå er kommunen bekymret for at lange opphold utenfor Norge vil gjøre det vanskeligere for dem både med tanke på språkutvikling og skolegang.

Spørsmålsstillingen er ikke ny. I januar ble Fafo-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll» lansert. I rapporten kommer det frem at omaliere i Norge er den innvandrergruppen som oftest sender barna til skoler i utlandet.

I fjor avslørte også NRK at ungdom risikerer å bli låst inne og utsatt for overgrep på koranskoler i Somalia og Kenya.