Nesten 3.000 personer ble utvist fra Norge i fjor

Enda et tilbygg: antallet økende utvisningssaker viser at behovet for at transittmottak øker sin kapasitet ytterliggere.

Det viser en oversikt fra Utlendingsdirektoratet.

502 personer ble utvist fordi de er straffedømt, 1.721 ble utvist for brudd på utlendingsloven, mens 703 ble utvist etter EØS-regelverket.

Totalt ble 207 personer med statsborgerskap fra Romania utvist, 179 fra Polen, 164 fra Ukraina, 157 fra Kina, 147 fra Litauen og 133 fra Albania.