– La kirkeasylanter bli i Norge

Familien Collin har etter flere avslag på asylsøknad bodd fem år i kirkeasyl på Finnsnes kirke. Først fikk de avslag av Utlendingsdirektoratet (UDI) og så av Utlendingsnemda (UNE). Hverken tingretten og i lagmannsretten har gitt familien gehør og Høyesterett har forkastet deres anke.

Familien kommer opprinnelig fra Sri Lanka, og har hatt tilknytning til LTTE, den tamilsk separatistbevegelsen. Sistnevnte gjør at de ikke føler seg trygge ved en eventuell retur.

– Hovedgrunnen til at de ikke får medhold i sin søknad om beskyttelse og opphold i Norge handler om at de ikke fortalte hele sannheten i det første asylintervjuet de hadde da de kom til Norge. De turte ikke å fortelle at de var involverte i LTTE, skriver Gregussen i et innlegg i Folkebladet.

Handler om tillit

Gregussen mener det finnes gode grunner til at asylsøkere ikke forteller hele sannheten på sitt aller første møte her i Norge.

– Gjennom mitt arbeid med asylsøkere har jeg møtt asylsøkere som ikke trodde at de kunne stole på norske myndigheter. At hvis de fortalte historien sin sånn som den var, så ville det ikke være godt nok, selv om de hadde hatt krav på beskyttelse ved å fortelle sannheten. Mange får også beskjed fra menneskesmuglere om hva som er «lurt» å si og ikke. De er forvirret over hvem de kan stole på, de er redde, ofte traumatiserte både fra hjemland og flukt.

Fokus på straff

For mange eksempler på asylsaker har fokus på straff i stedet for løsning, er hennes argument.

– Saken handler om mer enn hva som ble sagt på det første asylintervjuet. Det handler om menneskeliv.

SV-representanten mener familien må få bli i Norge.

– Tamiler opplever å bli stigmatisert, fengslet eller forsvinner. De blir straffet for sine politiske meninger, de blir drept. Vi må tørre å se virkeligheten i denne saken, vi må tørre å behandle hver asylsak individuelt.