Tidligere Auschwitz-fange Herman Kahan er død

Kahan har vært forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.
Foto: Flickr/zeevveez
Herman Kahan er død, 93 år gammel. Kahan var den siste osloborger som overlevde konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Det opplyser Kahans fetter Ervin Kohn på Facebook.

Kahan ble født i Romania 15. februar 1926. Han ble deportert til Auschwitz i 1944 og kom til Norge i 1949. Her etablerte han Stabekk Trikotasjeindustri, som senere ble til Heka Trikotasjefabrikk.

Kahan har vært forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Han har også gjort en stor innsats for Jødisk Museum i Oslo og har sittet i Holocaustsenterets venneforenings styre siden starten. Kongen utnevnte i 2013 Kahan til kommandør av St. Olavs Orden.