Spesialenheten etterforsker dødsfall på Trandum

Helsetjenesten på Trandum har gjentatte ganger blitt kritisert.
Foto: Kari Bye
Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en 57 år gammel iraker døde på politiets utlendingsinternat på Trandum.
0Shares

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo opprettet tilsynssak mot Politiets utlendingsenhet (PU), skriver Dagbladet.

Dødsfallet skjedde i oktober, men skal ikke ha blitt varslet til Statens helsetilsyn, noe Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus mener er i strid med meldeplikten ved uventede dødsfall og alvorlige hendelser.

Irakeren kom til Norge i 1999 og fikk etter hvert opphold. I 2017 ble imidlertid flyktningstatusen hans tilbakekalt, og i august 2019 ble han internert på Trandum i påvente av tvangsretur til hjemlandet.

Innsatte på Trandum opplyser til Dagbladet at de gjentatte ganger hadde varslet om at 57-åringen var dårlig, men at vaktene hadde avvist at det var noe problem.

PU bekrefter at irakeren døde på Trandum.

– Saken er rutinemessig meldt til Spesialenheten. Av hensyn til taushetsplikten har vi ingen kommentarer utover dette, sier seksjonssjef Johan-Edvin Throndsen til Dagbladet.

Helsetjenesten på Trandum har gjentatte ganger blitt kritisert, både av Sivilombudsmannen, Røde Kors og Psykologforeningen, ifølge avisa.