Arne Viste får ikke ankesaken behandlet for å ha ansatt asylsøkere

Over en fireårsperiode betalte Arne Viste over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere som var ureturnerbare. (Bilde fra da Arne Viste m.fl fikk pris)
Foto: Kirkens Bymisjon
Borgarting lagmannsrett vil ikke behandle anken fra Arne Viste over dommen på ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.
0Shares

Arne Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Retten har nå bestemt at han ikke får prøvet saken sin på nytt, skriver Vårt Land.

Over en fireårsperiode betalte Arne Viste over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere. Han erkjente de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Med anken ønsket han å vise at Grunnlovens paragraf 110 står over utlendingsloven, som blant annet slår fast at «De statlige styresmaktene skal legge til rette for at ethvert arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten sin».

Retten avviste dette med å si at formuleringen ikke innebærer noen individuell rett til å få et arbeid, men at den er «en viktig formålserklæring for statens forpliktelser».

– Nå må jeg lese begrunnelsen for ankesvaret, og deretter diskutere det min advokat. Jeg håper at det er grunnlag for å anke saken videre til Høyesterett, sier Viste til Vårt Land.

I tillegg til fengselsstraffen ble Arne Vistes vikarfirma dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner. 1,4 millioner kroner ble også inndratt.

Arne Viste mottok mandag Brosteinprisen fra Kirkens Bymisjon for å ha jobbet for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter. Han fikk den sammen med organisasjonen Mennesker i Limbo og Gunnar Stålsett.