Internasjonale studenter i Norge sliter økonomisk

Jobb eller studier? Nye endringer i introduksjonsprogrammet legger til rette for en mer fleksibel ordning (Foto: Illustrasjon).

I en undersøkelse fra studentorganisasjonen International students’ union of Norway (ISU) har 634 studenter fortalt at de er permittert, skriver Khrono.

For å få oppholdstillatelse må internasjonale studenter ha 126.120 kroner på konto eller ha en deltidsjobb der de vil motta dette beløpet i lønn.

I tillegg fører permitteringer til at mange ikke kan betale husleie.

ISU opplever at regjeringen så langt har besluttet at de ikke vil gi noen hjelp til internasjonale studenter som har mistet jobben.

– Det er en reell frykt blant mange internasjonale studenter for øyeblikket, sier Amine Fquihi, president for ISU.

Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning, Nina Sandberg, reagerer.

– Ap vil oppfordre statsråden til snarest å gå i dialog med studentorganisasjonene ANSA, ISU, lærestedene og Samskipnadsrådet om hvordan studentenes interesser kan ivaretas best mulig framover, sier hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) kommer med følgende skriftlige kommentar til NTB:

– Jeg vet at mange internasjonale studenter i Norge dessverre har det vanskelig nå. Det er en situasjon vi følger tett. Vi har tett dialog med både universitets- og høyskolesektoren, fagskolesektoren, samskipnadene, ANSA, NSO og fagskolestudentene. Jeg vil også ta initiativ til et møte med International students union over påske for å lytte til deres innspill og bekymringer.