Enklere å oppnevne advokat ved brudd på utlendingsloven

I dag er det ulik praksis i de forskjellige tingrettene, som medfører at utlendingen ikke alltid får oppnevnt en advokat med en gang. Det rydder vi nå opp i ved å regelfeste prosedyrene, sier justisminister Monica Mæland.
Regjeringen vil gjøre det enklere å oppnevne advokater til utlendinger som har brutt utlendingsloven. Tydeligere og enklere regler sendes på høring.
0Shares

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier det har vært ulik praksis i de forskjellige tingrettene.

– Når en utlending pågripes etter brudd på utlendingsloven, trenger vedkommende en advokat. I dag er det ulik praksis i de forskjellige tingrettene, som medfører at utlendingen ikke alltid får oppnevnt en advokat med en gang. Det rydder vi nå opp i ved å regelfeste prosedyrene, sier Mæland.

Utgangspunktet er fremdeles at en advokat skal oppnevnes av retten, men at politiet kan stå for oppnevningen dersom behovet oppstår utenfor rettens åpningstid eller om det er forhold som tilsier at retten ikke straks kan behandle begjæringen.

Fristen for å sende inn høringssvar er 20. august.