Vil stoppe seriøse bedrifter som utnytter utenlandske arbeidstakere

Fire av ti drepte i arbeidsulykker i 2017 har øst-europeisk bakgrunn. I Oslo, som bildet fra denne arbeidsplassen viser, var det heldigvis ingen som mistet livet.
Når samfunnet delvis opnar att er det fare for at useriøse arbeidsgivarar ta snarvegar for å sikre inntening i eiga bedrift.
1Shares

Spesielt utanlandske arbeidstakarar kan verte ståande i skvis i behovet for inntekt, frykt for å miste jobben, lojalitet til arbeidsgivar, innførte koronabestemmelsar og bedrifta sine brot på lover og reglar, advarer politiet i en pressemelding. – Fyrste veka i mai har vi så langt skrive ut fem førelegg i to ulike saker, advarer politiet i Møre og Romsdal som trapper opp innsatsen mot useriøse bedrifter som utnytter utenlandske arbeidstakere.

Når samfunnet delvis opnar att kan useriøse arbeidsgivarar ta snarvegar for å sikre inntening i eiga bedrift.

–Vi arbeider nå tverretatleg blant anna for å hindre at sårbare grupper vert offer for urimeleg arbeidspress og utnytting, seier Erstad. Ei sårbar gruppe som skil seg ut er dei utanlandske arbeidstakarane, spesielt dei som verken kan eller vil reise heim på grunn av karantenebestemmelsane.

Les hele saken: Tvinges til å bryte karantenereglene (Byggemesteren)