Trolig lite smitte under Black Lives Matter-demonstrasjon i Oslo

– Foreløpig vet vi om én person som kanskje ble smittet under demonstrasjonen. Jeg sier kanskje. Men det er litt tidlig å si, det kan komme tilfeller senere denne uken, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo til Dagsavisen.

Han presiserer at det kan ta opptil 14 dager fra man blir smittet til man utvikler symptomer.

– Jeg ville tro at hvis mange var blitt smittet under demonstrasjonen, så skulle vi egentlig ha sett det nå, sier han.

I løpet av forrige uke rapporterer smittevernoverlegen om 49 nye tilfeller av koronasmitte. Uken før var det 77. Begge deler ligger over de tre foregående ukene. Det er også mer smitte i øst enn i vest.

– For tiden er omtrent halvparten av de smittede etniske nordmenn og halvparten ulike grupper innvandrere, forteller smittevernoverlegen.