Utrop får kritikk fra PFU

Utrop har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.
787Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Her er PFU sin uttalelse i sin helhet:

Utrop publiserte i februar 2020 en artikkel om hvem som sitter i Utlendingsnemnda (UNE). I ingressen sto det: «Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücels som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.»

Klager er de tre nevnte nemndmedlemmene. De klager via advokat. Slik klagerne ser det, inneholder publiseringen personangrep og grove karakteriseringer, og de mener det som skrives ikke har noen relevans for deres verv som nemndmedlemmer i UNE. Klagerne reagerer også på Utrops kildegrunnlag, blant annet at det henvises til tidligere publiseringer i Utrop. Det anføres dessuten feil; blant annet at gjengivelsen av hva forfatter Fosli skriver om er tatt ut av kontekst og er misvisende. Etter klagernes mening har Utrop også blandet sammen kommentarer og fakta.

Utrop avviser brudd på god presseskikk, og mener avisen måtte kunne henvise til andre publiseringer. Det påpekes at de tidligere publiseringene ikke er innklaget. Videre anfører Utrop at det er et faktum at Bandehy er anklaget for rasisme, og Utrop mener den måtte kunne omtale dette. Utrop viser til at det handler om samfunnsdebattanter som har kommet med sterke påstander om islam i offentligheten. Slik Utrop ser det, har avisen ikke omtalt forhold som er irrelevante. Avisen finner det også underlig om den ikke skulle kunne omtale lederen av organisasjonen Ex-muslims of Norway som eks-muslim, som anført i klagen. Når det gjelder omtalen av Fosli, opplyser Utrop at denne bygger på en publisering i Dagbladet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener klagerne som samfunnsdebattanter må akseptere søkelys på sine ytringer, slik Utrop er inne på i sitt tilsvar. Samtidig må enhver som blir omtalt, uavhengig synspunkt og rolle, også kunne forvente at medier som er forpliktet av de presseetiske retningslinjene i Vær Varsom-plakaten (VVP), jobber i tråd med disse.

I dette påklagede tilfellet har klagerne anført brudd på fire punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 3.2, 4.1, 4.2 og 4.3. Slik PFU ser det, har Utrop ikke omtalt klagerne på en måte som bryter med kravene i VVP 4.1 og 4.3. Etter utvalgets mening er de sentrale presseetiske problemene knyttet til VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.2, om å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

Utvalget konstaterer at det her handler om en nyhetsartikkel, men mener ingressen er kommenterende i sin form og inneholder beskrivelser som ikke hører hjemme i en nyhetsartikkel, jf. VVP 4.2. Dette gjelder særlig beskrivelsene av Halvor Fosli og Cemal Knudsen Yücel.

Utvalget registrerer at det i brødteksten er lenket til en tidligere kommentarartikkel skrevet av Utrops redaktør. Utvalget stiller seg undrende til at Utrop henviser til egne synspunkter når man skal underbygge konstaterende påstander.

Utrop har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Anne Weider Aasen, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff