Disse sitter i Utlendingsnemda etter forslag fra HRS

Flere av nemndmedlemmene som HRS foreslo er kjente innvandringskritikere.
Foto: Utrop
Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücels som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

Oppdatering 25.juni 2020: Utrop har fått krikkk fra PFU for denne artikkelen: Utrop har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Hvert fjerde år blir det oppnevnt nye nemndmedlemmer til ankeinstansen for utlendingssaker Utlendingsnemnda (Une). Når for eksempel en asylsøker klager på et vedtak, behandles klagen av en nemndleder med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer fra allmennheten.

Det ene er oppnevnt etter forslag fra Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund eller Fylkesmennene. Det andre er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner. Disse har tradisjonelt vært Amnesty, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Men da Anders Anundsen (Frp) var justisminister i 2016, fikk Human Rights Service (HRS) status som humanitær organisasjon som arbeider på «flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet». Det er Klassekampen som fredag skrev om dette.

Blant de som ble foreslått av HRS er:

 • Forfatteren Halvor Fosli
  Fosli er forfatter og skrev blant annet at i Groruddalen er det «tapte territorier». Han skriver om «White Genocide». «Det norsk-pakistanske miljøet» driver «en form for velferdskolonialisme», ifølge Fosli. I følge Dabladet skal Fosli jobbe for Fremskrittspartiet stortingsgruppe i deres nye innvandringspolitiske utvalg, som er ledet av Sylvi Listhaug.
 • Lederen av organisasjonen Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yücel. Et av innleggene fra Ex-muslims har tittelen “Derfor må hijab forbys” og ble publisert hos Human Rights HRS. Yücel vurderes som en som motarbeider at muslimer skal praktisere sin tro.
 • Forfatter Lily Bandehy
  Da Thomas Knarvik publiserte en del sterkt sjikanerende og rasistiske tegninger, skrev Bandehy et innlegg med tittelen “Takk til Knarvik”. En av tegningene illustrerte sønnen til NRK-journalist Haddy N’jie som apekatt. Samfunnsdebattant, Axel Fjeld karakteriserte hennes artikkel som rasistisk.
 • Trond Ellingsen, tidligere leder av Asker Frp og skribent hos HRS.
 • Lektor Karl-Eirik Kval
  Kjent innvandringskritiker. “Problemet er at det systematisk er slik at når det handler om innvandring er tallene og vinklingen ofte ikke til å stole på i Mainstream Media. Vi som ønsker å bli informert om det som egentlig skjer, har altså ikke noe annet valg enn å søke mot de alternative nettsidene,” skrev han på Facebook og hyllet HRS, Document og Resett, et innlegg som Resett linket til senere.
 • Professor Glenn-Peter Sætre
  Sætre er biologiprofessor. Daglig leder i HRS Rita Karlsen har brukt han som sannhetsvitne på at «menneskeraser finnes» i en artikkel på organisasjonens nettsider.

Trakk seg fra UNE i protest

Leder Rune Berglund Steen trakk seg i 2015 i protest. – Det er mye lavere rettssikkerhet enn i tilsvarende ankeorganer i for eksempel Danmark og Sverige, sier Steen til Klassekampen lørdag.

Regjeringen vil ikke svare om forslagsrett for 2021–2024.

«At HRS skulle få foreslå nemndmedlemmer, var viktig for den forrige politiske ledelsen i departementet. Hvilke humanitære organisasjoner som vil bli invitert til å foreslå kandidater til neste oppnevningsprosess for perioden 2021–2024, er ennå ikke besluttet.»

Det skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i en e-post til Klassekampen.