Kunnskaps- og integreringsministeren hos Caritas Norge

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var i dag på besøk hos Caritas Norge
Foto: caritas.no
I går var kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, på besøk hos Caritas Ressurssenter for å bli kjent med koronaresponsen og tiltakene som har blitt iverksatt.
46Shares

Statsråden fikk en kort orientering om hvordan Caritas har opplevd den siste tiden, Caritas sine erfaringer, og hvilke utfordringer Caritas ser fremover. Hun ble informert om alt fra arbeidssituasjonen og hjelp, til juridiske utfordringer og språkundervisning.

Videre fikk statsråden en omvisning i Caritas Ressurssenter, og hun tok seg god tid til å prate med Cartias sine frivillige veiledere.

– Støtten vi ga i starten av koronatiden kan ses på som en tillitserklæring til de organisasjonene som mottok støtte. Vi måtte bruke organisasjoner som kunne respondere raskt og effektivt, sa hun under møtet.

Melby fremhever at det er ikke staten alene som skal stå for integrering i det norske samfunnet.

– Integrering må skje gjennom et samarbeid mellom stat, sivilsamfunn og privat næringsliv.

Uvurderlig jobb

Leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge, Per Wenneberg, forteller at flesteparten som Caritas er i kontakt med er godt oppdaterte om smittevernråd.

Slik så det ut når statsråden møtte teamet i Caritas.
Foto : caritas.no

– Samtidig har vi ved våre ressurssentre sett en klar vekst i juridiske henvendelser der de fleste sakene er arbeidsrettslige, og dreier seg om oppsigelser, lønns- og feriekrav, ofte i forbindelse med at arbeidsgiver melder konkurs. Samtidig har henvendelser knyttet til Nav sitt tjenesteområde også økt betydelig.

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge, fremhever innsatsen til sine medansatte.

– Våre frivillige som står på i førstelinjen ved ressurssentrene er i all hovedsak selv innvandrere og bistår med sin språk- og kulturkompetanse til at andre over hele landet får den hjelpen de trenger i møte med norsk samfunns- og arbeidsliv.