Melby og Sanner besøkte 10. august-minnesenter

– Man må ha argusøyne på hatytringer og fordommer og hvilke alvorlige konsekvenser det kan ha, sier styremedlem Hawa Muuse i 10. august-stiftelsen til NTB.

– Det finnes et direkte hat i samfunnet mot mennesker som er annerledes og mot minoriteter. Enten det er på bakgrunn av kjønn, religion eller noe annet, så er det de samme årsaksfaktorene som ligger bak, sier Muuse.

Nå håper hun senteret etterhvert kan bli et kunnskapssenter med forebyggende informasjon rettet særlig mot barn og unge. Stiftelsen ønsker også å støtte opp om norsk terrorforskning.

– Ellers er vi redd det kan ebbe ut. Vårt største mål er at det som skjedde 10. august 2019, ikke skal glemmes, sier hun.

– PST har formidlet at faren fortsatt er der, og det gjenstår mye å gjøre lokalt og nasjonalt for å hindre at sånne hendelser gjentar seg. For vår del er dette et ansvar vi føler vi må ta, men vi må ta det sammen med det offentlige, understreker hun.

– Det er positivt at noe så traumatisk også kan føre til et engasjement og samfunnsnyttig arbeid, sier kunnskaps- og integreringsministeren til NTB.

Sammen med styret fikk hun en omvisning i Al-Noor-moskeen der Phillip Manshaus (22) 10. august 2019 begynte å skyte mot menigheten. Manshaus hadde da allerede drept adoptivsøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Han ble raskt overmannet av Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, som begge ble tildelt medaljen for edel dåd for å ha avverget ytterligere tap av liv.

– Dette er mennesker som har opplevd noe grusomt. Det er viktig å høre hvordan de har opplevd det og hvordan det går nå, sier Melby.

Også finansminister Jan Tore Sanner, som var kunnskaps- og integreringsminister da angrepet fant sted i 2019, understreker viktigheten av å formidle kunnskap til barn og ungdom.

– Det er viktig å legge til rette for en åpen dialog og debatt om vanskelige spørsmål. Jeg er glad for at vi kan bidra til det, sier han om besøket, og legger til at «dialog og kunnskap er veien til forsoning».