KD: – Unngå helst å bruke n-ordet

I skolesammenheng skal man unngå å bruke utrrykk som "neger", mener Kunnskapsdepartementet (Illustrasjonsbilde).
Foto: Creative Commons
Kan en lærer rettferdiggjøre å bruke ordet "neger" i skolesammenheng? Samfunnsdebattant stiller dette spørsmålet til Kunnskapsdepartementet.
120Shares

Samfunnsdebattant og lege Patji Alnæs-Katjavivi tar for seg temaet i lys av saken som omtales på Bryn skole, hvor en 12-årig elev mener en lærer brukte ordet for å omtale svarte mennesker.

Kunnsakpsdepartementet viser i et svarbrev signert avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal og seniorrådgiver Anne Borgersen til råd fra Språkrådet:

– Ordet “neger” er i utgangspunktet ikke bare rasistisk, men det kan både opplagt brukes og oppfattes slik. Det er best å velge andre ord.

Videre skriver man at skolen “skal være et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle”.

– Opplæringslovens kapittel 9 A er svært tydelig på at skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. Kapittel 9 A i opplæringsloven beskriver også skolens plikt til å gripe inn og iverksette tiltak om de får mistanke eller kjennskap til at en elev eller en som arbeider på skolen krenker en elev.