Nesten 5.000 bortvist ved svenskegrensen i Østfold siden mars

På grunn av utbruddet av koronaviruset har politiet siden 16. mars hatt anledning til å bortvise reisende på grensen av hensyn til folkehelsa. (Illustrasjonsfoto)
I løpet av korona-perioden er nesten 5.000 mennesker blitt nektet innreise til Norge ved grenseovergangene på Svinesund, i Halden og i Aremark.

De fem månedene det har vært strenge reiserestriksjoner som følge av koronapandemien, har det vært 2.863 bortvisninger på grenseovergangene i Halden og Aremark. På Svinesund har det vært 2.013 bortvisninger, skriver Halden Arbeiderblad.

På grunn av utbruddet av koronaviruset har politiet siden 16. mars hatt anledning til å bortvise reisende på grensen av hensyn til folkehelsa. Det ligger ikke noe straffereaksjon ved en bortvisning. Politiet ber kun de reisende om å forlate Norge.

– I de aller fleste tilfeller har den reisende lovlige og helt normale formål med reisen til Norge. Men, dersom den reisende faller utenfor den midlertidige lovens kriterier for innreise, blir det fattet et bortvisningsvedtak på stedet, sier politiførstebetjent Magne Stenkløv, som er fungerende leder for utlendingsseksjonen ved Felles enhet for utlending og forvaltning.

I praksis er det bare personer som er bosatt i et EU/EØS- eller Schengenland og som kan dokumentere bosetting og lovlig opphold, som uten videre kan komme på besøk til Norge nå. I tillegg kan jobbpendlere reise fram og tilbake som de vil.