– Når niqab forbys og munnbind påbys, sier det noe om at forbudet mot niqab ikke bunner i en intens interesse for sikkerhet.
Foto: Pixabay
Frankrike innførte niqab-forbud «av hensyn til sikkerheten». Koronapandemien har avslørt den virkelige grunnen, skriver Vegar Jørgenstuen.

Frankrike har gjort det påbudt å bruke munnbind nesten overalt utenfor ens egne fire vegger for å hindre spredning av koronaviruset, men har ikke opphevet forbudet mot niqab. Dette tyder på en klar diskriminering av muslimske kvinners ønske om å kle seg slik de selv vil.

Ironien i munnbind-påbud og niqab-forbud

Munnbind dekker en stor del av ansiktet og er ment for å beskytte deg selv og andre for mikroorganismer. Niqab – den delen av en muslimsk kvinnes klesplagg som også dekker ansiktet – gjør faktisk samme nytten, men er ulovlig. Dette er klar tale fra franske myndigheter om at islamsk praksis ikke er ønskelig. Hovedargumentene for at niqab skal forbys bygger på tanken om at ansiktet må være synlig ute i offentligheten ettersom det er til bruk ved identifisering av personer. Det blir også argumentert med at å se andres ansiktsuttrykk er viktig for kommunikasjon mellom mennesker. 

Sistnevnte argumenter faller tydeligvis bort når det er snakk om at millioner av den franske befolkningen skal dekke til ansiktet sitt med munnbind og eventuelt andre plagg som dekker nese og munn. Frankrike anså altså et fåtall muslimske kvinners klesplagg som et så stort problem at de måtte opprette et forbud mot niqab. Det var altså et stort problem at man ikke kunne se disse få kvinnenes ansikter. Men så kom Covid-19-viruset svevende over landet og gjorde tildekking av nese og munn nødvendig for alle landets innbyggere for å hindre økende smitte i landet, for en ironi dette ble!

Islamofobien bak de tomme argumentene blir tydelig

Jeg må her åpne opp for noen spørsmål: Når kravet om munnbind kom, hvor ble da av disse argumentene mot niqab? Hvor godt klarer man for eksempel å identifisere en person med munnbind i kombinasjon med hette eller lue på? Og hvorfor er det krav til at millioner av den franske befolkningen skal tildekke ansiktet sitt på offentlige plasser, samtidig med at de få niqabbrukerne blir forbudt å bruke niqab?

Nå i pandemien blir man bøtelagt for å ikke bruke munnbind – som også dekker store deler av ansiktet – hvorfor ikke da bare oppheve niqabforbudet i samme slengen? Frankrike har til og med fått kritikk fra United Nations Human Rights for brudd på menneskerettigheter for å frarøve muslimske kvinners rett til å utøve deres religion slik de ønsker. Er ikke dette et tydelig tegn på deres intoleranse mot islamsk praksis?

Det er islamofobi som ligger til grunn for denne typen forbud. 

Dette er for meg klare tegn på at argumentene som Frankrikes politikere har brukt for å komme frem til niqabforbudet virkelig kun er tomme argumenter som er brukt for å skjule den egentlige bakgrunnen til det ønskede forbudet. Det er islamofobi som ligger til grunn for denne typen forbud. Pandemi eller ikke, den påståtte interessen for sikkerhet og forebygging av mulige terrorangrep, grove ran, drap og lignende kriminalitet må vel fortsatt prioriteres. Det er vel ikke slik at en pandemi setter grov kriminalitet på vent, tvert imot burde den ha akselerert disse sikkerhetstruslene ettersom alle nå kan skjule seg bak munnbind og andre ansiktsmasker uten å se mistenkelige ut.

Bevisst undertrykkelse – og et snev av humor

Det er forståelig at det er en forskjell på å kle seg basert på et livssyn og å kle seg for å hindre smittespredning, men det som er gledelig å observere er at det tydeligvis ikke har vært noe som helst problem for millioner av mennesker å kommunisere med tildekket ansikt og det har ikke hvilt noen sikkerhetstrusler i dette heller. Dette gir større beviser for at en del av argumentene som blir brukt mot ansiktstildekking virkelig ikke er så gyldige som mange vil ha det til.

Det er riktig at niqab dekker mer av brukeren enn et munnbind, ettersom niqaben strekker seg lengre ned, men smittevernstiltaket er likevel med på å skjule identiteten og ansiktsuttrykkene til den som bruker dette. I Norge, for eksempel, er de personlige ansiktstrekkene så viktige at til og med ørene må synes på passbildene for korrekt identifisering. Dette vil da si at om noen skulle ha utført ran, terrorangrep eller annen grov kriminalitet, så kunne de bare dratt på seg en hette eller en stor lue og bruke det påbudte munnbindet for å unngå å bli identifisert. Jeg vil mene at disse forbudene som Frankrike og Belgia har ført inn i lovsystemet er bevisste handlinger for å undertrykke islamsk religiøs praksis. 

Jeg vil avslutte med å si at selv om den franske politikken generelt ikke er i favør av religiøsitet, så kan man ikke gjøre annet enn å le av ironien av det at de først forbød ansiktsdekkende plagg, deretter sørget pandemien for at de ble tvunget til å påby omtrent det samme som de forbød. Likevel har de ikke opphevet forbudet mot niqab, selvfølgelig fordi det blir regnet som uønsket religiøsitet. Det er veldig synd å oppleve at vi i det frie, demokratiske Europa stadig vekk ser mindre og mindre frihet og kriminaliserer religiøs praksis.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.