Religiøse høytider i februar

Tamilsk hindufeiring ved Vesletjern i Groruddalen.
Foto: Anders Bettum/Oslo Museum
Religiøse høytider kommer på løpende bånd denne måneden. 24. februar feires nyttår i tibetansk buddhisme.

8. Thaipoosam stjernen Poosam er på sitt høyeste punkt (hinduisme, hovedsakelig tamilsk) 8. Magha puja thai theravada feirer munkeordenen (buddhisme)
14. Fastelavn (kristendom)
21. Maha shivrartri feirer guddommen Shivas bryllupsdag (hinduisme)
23. Fastelavn (kristendom)
24. Nyttår, Losar tibetansk (buddhisme)
25. Rajab begynnelsen på den syvende måned i den islamske kalenderen (islam)
26. Askeonsdag fastetiden starter (kristendom)
26.-29. Ayyám-i-Há de innskutte dager (bahá’í)
27.Laylat al-Ragaib Amina ble gravid med profet Muhammad (islam)

Kilde: Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn