Ny tilskuddsordning for etnisk mangfold i arbeidslivet

–Vi vet at det er mange virksomheter som ønsker å styrke sitt mangfoldsarbeid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Foto: Pressebilde
– Arbeidslivet tjener på mangfold. Innvandrere i Norge representerer en viktig ressurs for det norske arbeidslivet, som vi går glipp av dersom de ikke kommer i jobb og får brukt sin kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Integrerings -og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har lansert en ny tilskuddsordning som skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet. Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

– Vi vet at det er mange virksomheter som ønsker å styrke sitt mangfoldsarbeid. Det legger vi til rette for med en helt ny tilskuddsordning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Et konkurransefortrinn

Statsråden peker på at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn og kulturell forståelse kan bidra til innovasjon, vekst og verdiskaping.

– I en globalisert verden er nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer en ressurs for samhandling og utveksling av ideer, varer og tjenester. Virksomheter som tar mangfold på alvor får et konkurransefortrinn, sier Melby.

Innvandreres deltakelse i arbeidslivet er avhengig av en rekke faktorer. Arbeidsgivere er sentrale for å oppnå dette målet. IMDi har ordninger og virkemidler rettet mot arbeidsgivere og virksomheter for å øke mangfoldet i arbeidslivet, inkludert Mangfoldsprisen, ny veiledningstjeneste for arbeidsgivere, ny tilskuddsordning for virksomheter, informasjonskampanje og kunnskapsutvikling gjennom FoU-prosjekter.

– Arbeidsgiverne må stimuleres

IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn.
Foto : Beate Willumsen

IMDi-direktør Libe Rieber Mohn sier hun synes deler av norsk næringsliv arbeider godt med mangfold, ved at de verdsetter og nyttiggjør seg innvandreres kompetanse og skaper arbeidsplasser med rom for innovasjon o mangfold.

– Men deler av arbeidslivet henger etter, både innen ulike bransjer og ulike sektorer. Arbeidsgivere må stimuleres til å rekruttere flere innvandrere for å ta i bruk den ressursen som en mangfoldig arbeidsstyrke representerer, og staten bør gå foran med et godt eksempel, sier Mohn.

Forbedringspotensiale

Melby sier at gevinstene ved økt mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft.

-Her har Norge fremdeles et forbedringspotensial, sier statsråden.

Søknader om tilskudd blir behandlet fortløpende fram til 15. oktober.