Skal lede mangfoldsarbeidet i Skanska Norge

Gry Walstad er nyansatt leder for arbeidet med inkludering og mangfold i Skanska Norge. 
Foto: Skanska Norge
Det er ikke bare kvinne- eller minoritetsandelen vi må sette søkelys på. Vi må snakke om en helhet av mennesker med ulike bakgrunner, sier Gry Walstad i Skanska Norge til bygg.no

Walstad er nyansatt leder er nyansatt leder for arbeidet med inkludering og mangfold i produktutvikler- og entreprenørkonsernet Skanska Norge. 

Regjeringens inkluderingsdugnad

Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Arbeids og velferdsdirektoratet, hvor hun blant annet har vært fagleder for det strategiske mangfolds- og inkluderingsarbeidet. Walstad har også deltatt sentralt i arbeidet med Regjeringens inkluderingsdugnad.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne jobben. Jeg hadde aldri sett tilsvarende stilling lyst ut tidligere og det trigget mitt samfunnsengasjement og ønske om å være med på å skape noe av reell verdi, sier Walstad.

Hun sier videre at det er viktig for henne å fokusere på mangfold.

– Det er ikke bare kvinne- eller minoritetsandelen som vi må sette søkelys på. Vi må snakke om en helhet av mennesker med ulike bakgrunner. Vi kommer ikke noe lenger om vi bare fokuserer på én av dem, sier hun.

Avgjørende for å lykkes

Konsernsjef Ståle Rød begrunner satsningen på mangfold med at Skanska Norge må sette seg i bedre stand til å forstå kundene og bli flinkere til å utnytte hverandres styrker og svakheter.

Han trekker frem arbeidet med å skape en mer inkluderende kultur som helt avgjørende for å lykkes med å øke mangfoldet i selskapet.

– En analyse som vi fikk gjort av Skanska Norge, konkluderte med at vi må jobbe med å styrke og videreutvikle en inkluderende kultur for å skape et enda større rom for mangfold. En kultur kan imidlertid ikke besluttes. Den skapes av alle ansatte i selskapet, men våre ledere har selvsagt et ekstra ansvar.

– Må speile samfunnet

Rød er også opptatt av at Skanska må speile samfunnet og samfunnets utvikling, og at dette er spesielt viktig i et rekrutteringsperspektiv.

– Når folk ser seg om etter en potensiell arbeidsgiver, er det ikke bare lønn og arbeidsoppgaver som betyr noe. Jeg opplever oftere og oftere at de gir uttrykk for at vår visjon, våre verdier og hvordan vi fremstår er av stor betydning for valg av arbeidsgiver. Derfor tror jeg også at det er viktig at våre ansatte samlet sett må speile samfunnet, sier Rød.