Flerkulturelt mentorprogram i gang igjen

Norge er stadig mer populær som reisemål for studenter utenfra.
Foto: Wikipedia Commons
Studenter med flerkulturell bakgrunn kan søke seg inn på masterprogram i Oslo kommune. Kommunen lokker med mentorer og kontorplass.
0Shares

OXLO mentorordning tilbyr masterstudenter mentorer i kommunale virksomheter og hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Mentorene er i bydeler, etater eller byrådsavdelinger. Ordningen søker også mentorer i offentlig og ideelt eide bedrifter.

Masteroppgaven skal være nyttig for Oslo kommune og/eller offentlig eide bedrifter. Aktuelle fag er offentlig administrasjon, økonomi og business, samfunnsfag, juss, pedagogikk, helseog sosialfag, kultur, ingeniør, arkitekt, journalistikk, ikt og teknologi.

Ifølge Khrono gjelder programmet studenter med flerkulturell bakgrunn på masternivå ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Westerdals Oslo ACT, Arkitekt og designhøgskolen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Programledelsen forteller at hvis du er student og har innvandret til Norge, eller har foreldre som har innvandret, kan du søke om plass. Hvis du er internasjonal student kan du også søke.

Søknadsfristen er 4. mars.