10 ting du bør vite om migrasjon og flyktninger

65,6 millioner mennesker på flukt i 2016. Av disse er 40,3 millioner internt fordrevne, ifølge Flyktninghjelpen. Illustrasjonsbildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Lær deg svarene på 10 spørsmål om migrasjon og flyktninger, øk din kunnskap og delta i en mer konstruktiv debatt over middagsbordet.  
Roald Høvring, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
Latest posts by Roald Høvring, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen (see all)

Brett opp ermene og kom i gang!

#1: Hva er migrasjon? 

Migrasjon betegner forflyttingen av enkeltmennesker eller grupper. Begrepet brukes om forflyttinger både over landegrensene og innenfor et land.  

#2: Hva er en migrant? 

Migranter er en sammensatt gruppe mennesker. Noen forlater hjemmene sine av økonomiske grunner, mens andre flykter fra krig, forfølgelse, naturkatastrofer, sult eller fordi de har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt som følge av klimaendringer. 

#3: Er migrasjon et nytt fenomen? 

Nei, mennesker har migrert til alle tider. I en periode var Europa det kontinentet som stod for hoveddelen av verdens migrasjon på grunn av krig, forfølgelse, utbredt fattigdom og kolonialisering.  

Antall migranter som forflytter seg over en landegrense har utgjort en relativ stabil andel av jordas befolkning de siste 50 årene. I 2015 var andelen 3,3 prosent. I 1960 var andelen 3,1 prosent. 

#4: Hva er en innvandrer? 

En innvandrer er en person som er født i utlandet og bosatt i Norge. Noen ganger brukes begrepet også om norskfødte personer om har innvandrerforeldre, det vil si foreldre født i utlandet. 

#5: Hva er en asylsøker? 

En asylsøker er en person som ankommer et annet land på egen hånd og som normalt søker om asyl ved ankomst eller kort tid etter ankomst. Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som sier at “Enhver har rett til i andre land å søke om og ta imot beskyttelse mot forfølgelse”. Personen omtales som “asylsøker” fram til søknaden om asyl er avgjort. 

#6: Hva er en flyktning? 

Når vi omtaler flyktninger i Norge gjelder det personer som har fått flyktningstatus, slik den defineres i FNs flyktningkonvensjon. Dette er mennesker som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de reiser tilbake til hjemlandet.  

#7: Hva betyr betegnelsen “internt fordrevne”? 

Internt fordrevne (også kalt internflyktninger) er mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine på grunn av væpnede konflikter, menneskerettighetsbrudd eller naturkatastrofer. Internt fordrevne har ikke krysset en internasjonalt anerkjent statsgrense.  

#8: Hvor mange er på flukt i verden? 

Totalt var 65,6 millioner mennesker på flukt i 2016. Av disse er 40,3 millioner internt fordrevne (på flukt i eget land). Både antall flyktninger som har krysset en landegrense og antall internt fordrevne er det høyeste som er registrert så lenge det har eksistert pålitelig statistikk.  

#9: Hva er retur? 

Begrepet retur benyttes for eksempel når en asylsøker har fått avslag på asylsøknaden og må returnere til et transittland eller til hjemlandet. En person med avslag plikter å organisere sin egen retur. I noen tilfeller vil asylsøkere med avslag bli sendt ut med tvang.  

#10: Hva er en kvoteflyktning? 

En kvoteflyktning (også kalt overføringsflyktning) er en person som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget fastsetter en kvote (et fast antall) for hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot i løpet av et år, og dette bestemmes for perioder på tre år av gangen.

Ønsker du å lære mer? Sjekk ut flere begreper her.

Opprinnelig publisert på flyktninghjelpen.no. Gjengitt i sin helhet på utrop.no med skribentens tillatelse.