Color Line kan ikke nekte ansatte hijab

En tidligere ansatt ved Color Line har vunnet frem i en sak hvor hun mente seg diskriminert. Kvinnen er praktiserende muslim bruker hijab (Foto: Illustrasjon).
Foto: Bo Randstedt
En kvinne klaget inn fergeselskapet fordi hun mente hun mistet jobben da hun begynte å bruke hijab. Diskrimineringsnemnda mener Color Line brøt loven. 

I vinter hevdet en kvinne at hun mistet jobben på Kiel-fergen fordi hun begynte å bruke hijab på jobb.

I et lydopptak av en samtale mellom kvinnen og hennes tidligere sjef, som NRK har lyttet til, kommer det tydelig frem at kvinnen kunne jobbet videre i Color Line hvis det ikke hadde vært for hijaben.

– Hvis jeg, med hijab, hadde søkt en jobb hos Color Line, hadde jeg ikke fått jobben. Det er i strid med loven, sier 29-åringen til NRK.

Klaget inn selskapet
Kvinnen tok i vinter kontakt med Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Sammen klaget de Color Line inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Og i løpet av denne uken fattet diskrimineringsnemnda et vedtak; Color Line kan ikke nekte sine ansatte å bruke hijab. Nemnda mener Color Lines praktisering av uniformsreglementet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Color Line skriver i en tekstmelding til NRK at de tar nemndas avgjørelse til etterretning og vil ta avgjørelsen inn i uniformsreglementet, som er under revisjon.